Specijalne cene za skolsku 2019/20

Cena školarine za osnovne studije na studijskom programu Informatika za školsku 2019/20 iznosi €1500 u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.
Cena školarine za master studije na studijskom programu Informatika za skolsku 2019/20 iznosi €1800 u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.

Za zainteresovane za prekvalifikaciju i nostrifikaciju, molimo da nam se obrate.