O NAMA

U Srbiji i svetu postoje sve veće potrebe za računarskim stručnjacima svih nivoa kvalifikacija. ZATO SMO MI TU!

Visoka škola akademskih studija “Dositej”– smer Informatika, u sastavu Akademije Dositej zajedno sa privredom i drugim ustanovama i institucijama je pokrenuo projekat Informacioni sistemi.

Cilj projekta je stvaranje kontinuiranog pocesa obuke ljudi u sferi Informacionih tehnologija. Zajedno sa obrazovnom ustanovom – Visokom školom akademskih studija “Dositej”, stvaraju se realne pretpostavke za dualno obrazovanje.

Informacioni sistemi – Akademija Dositej je obezbedila svojim polaznicima izvanredne uslove za kvalitetno studiranje, vrhunske profesore i stručnjake iz oblasti informatike i jedinstven program studiranja. Prednosti studiranja na Fakultetu za IT su primena najsavremenijih metoda rada u nastavi, koje studentima daju preduslaov dobrog zaposlenja bilo gde u svetu.

Studentima se pruža  mogućnost da u skladu sa svojim preferencijama i ostvarenim uspehom  na studijama obavljaju praksu u domaćim i stranim kompanijama i javnim ustanovama. Najbolji način za primenu svog znanja i sticanje radnog iskustva svakako je praksa, jer je to prilika da se preporučite poslodavcu, izdvojite i na vreme prepoznate koja Vam karijera odgovara i da na taj nacin trasirate svoj dalji karijerni put.

 

VIZIJA

Vizija Visoke škole akademskih studija “Dositej” je obezbediti najvišu poziciju među istovrsnim institucijama u Srbiji i regionu i postati prepoznatljiv centar visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti informatike, ekonomije, poslovne ekonomije, javnih finansija, bankarstva, menadžmenta, elektronskog poslovanja i sl.

U realizaciji ove vizije, Visoka škola “Dositej” će insistirati na kvalitetu obrazovanja, koji će garantovati efektivan monitoring postojećih i razvoj novih studijskih programa, uz stalno unapređenje i implementaciju novih metoda i sredstava u obrazovanju po ugledu na najsavremenije obrazovne centre Evrope i sveta.

Takođe, škola “Dositej” ima ideju da pored osnovnih i master studijskih programa, razvija i studije na daljinu i druge fleksibilne forme i metode studija za kontinuirani profesionalni razvoj i učenje tokom celog života, koje predstavljaju ključnu i najznačajniju komponentu u razvoju društva zasnovanog na znanju.

Cilj je da se stalnim uvođenjem novih i atraktivnih multidisciplinarnih studijskih planova i programa, kao i organizovanjem različitih kurseva, seminara i mentorskih radionica, obezbedi različitost i konkurentska prednost u odnosu na druge obrazovne i naučnoistraživačke institucije u zemlji i regionu.

MISIJA

Misija Visoke škole akademskih studija “Dositej” jeste da pripremi kvalifikovane i stručne informatičare za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove i da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom teorijskog i praktičnog znanja daju značajan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Savremenim nastavnim planovima i programima, kao i metodama učenja koje se primenjuju u razvijenim svetskim univerzitetskim centrima pokušavamo da obezbedimo funkcionalni spoj tradicionalnog i inovativnog obrazovanja. Tako koncipiran sistem obrazovanja omogućuje studentima da sticanjem primenljivih znanja budu konkurentni na tržištu i spremni da odgovore izazovima vremena koje nosi obeležje globalnog i multidisciplinarnog pristupa društvenim procesima.

Pružajući svojim studentima mogućnost da već tokom akademskog školovanja usvojena teorijska znanja primene u praksi, razvijajući njihovu kreativnost, samostalnost u radu, inovativno razmišljanje i istraživački duh, Visoka škola “Dositej” obrazuje diplomirane i master ekonomiste koji mogu da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja.

Naša misija jeste da doprinesemo sveukupnoj transformaciji društva kontinuiranim inoviranjem u obrazovnom procesu, istraživanju, kreativnosti i preduzetništvu. Na taj način stvaramo visokostručne kadrove (eksperte u oblasti ekonomske analize i politike, monetarne politike i analize, javnih finansija, bankarstva, finansijskih institucija, poreza i carina, elektronskog poslovanja i informacionih tehnologija) koji svojim znanjem mogu da doprinesu društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji prvenstveno naše zemlje i njenih ekonomskih institucija.

INFORMACIONI SISTEMI – AKADEMIJA DOSITEJ

VAŠA ULAZNICA ZA SIGURNU BUDUĆNOST