Spisak nastavnika i saradnika koji su angažovani na smeru Informatika

 

Prof. dr Dušan D. Joksimović, redovni profesor

Prof. dr Slobodan I. Kotlica, redovni profesor    

Prof. dr Aleksandar M. Damnjanović, vanredni profesor

Prof. dr Dragan G. Živković,  vanredni profesor 

Prof. dr Igor Franc, vanredni profesor

Prof. dr. Milica Tepšić, vanredni profesor

Prof. dr Milan Savić, vanredni profesor

Dr Vanja V. Mišković, docent

Dr Ivona R. Zenović, docent

Dr Miloš Z. Milutinović, docent

Dr Milena Cvjetković, docent

Dr Mara Šiljak, docent

Dr Slobodan Nićin, docent

Aleksandra M. Penjišević, asistent

Dr Irena M. Tasić, asistent

Jelena M. Božić, nastavnik stranog jezika – Engleski jezik

Milica Žurban, asistent

Danijela Rak, asistent

Dragana Pušara, asistent

Olga Zorić, asistent

Petar Prvulović, asistent

Miloš Stanković, saradnik u nastavi

 

Spisak nenastavnog kadra Visoke škole akademskih studija “Dositej”

Nataša Jovanović, direktor ljudskih resursa

Ljiljana Stančić Bukvić, poslovni sekretar škole

Marija Kalinić, rukovodilac studentske službe

Nikolina Mićić, referent studentske službe

Nemanja Stanković, referent studentske službe

Mirjana Stamenković, referent studentske službe

Jelena Mijailović, rukovodilac informacionog sistema

Bojana Đorđević, bibliotekar