OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

PREDMET

Mikroekonomija

Matematika za ekonomiste

Informacione tehnologije

Osnovi menadžmenta

Osnovi marketinga

Statistika za ekonomiste

Preduzetništvo

Uvod u finansije

Engleski poslovni jezik 1

STATUS

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

SEMESTAR

I

I

I

I

II

II

II

II

II

 

ESPB

7

9

6

4

7

8

8

7

4

PREDMET

Makroekonomija

Menadžment ljudskim resursima

Bankarsko poslovanje

Računovodstvo

Poslovni informacioni sistemi

Kvantitativne metode u ekonomiji

Finansijski menadžment

Poslovno pravo

Engleski poslovni jezik 2 

STATUS 

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

 

SEMESTAR

III

III

III

III

IV

IV

IV

IV

IV 

ESPB 

8

7

7

7

7

6

8

6

4

PREDMET

Monetarna ekonomija

Finansijska i aktuarska matematika

Marketing istraživanje

Izborni predmet 1

Poslovna komunikacija

Poslovna etika 

Izborni predmet 2

Međunarodne finansije

Ponašanje potrošača

Finansijska tržišta i institucije

Engleski poslovni jezik 3

Izborni predmet 3

Upravljanje promenama

Poslovna logistika 

Izborni predmet 4

Javne finansije 

Privredni razvoj

STATUS

Obavezni

Obavezni

Obavezni

 

Izborni

Izborni

 

Izborni

Izborni

Obavezni

Obavezni

 

Izborni

Izborni

 

Izborni

Izborni

 

SEMESTAR

V

V

V

 

V

V

 

V

V

VI

VI

 

VI

VI

 

VI

VI

 

ESPB

7

7

8

 

6

6

8

8

8

6

4

 

7

7

 

7

7

PREDMET

Strategijski menadžment

Analiza biznisa i finansijsko izveštavanje

Izborni predmet 5

Elektronsko poslovanje 

Menadžment u trgovini

Izborni predmet 6

Ekonomija EU

Upravljanje inovacijama

Upravljanje projektima

Upravljanje investicijama

Engleski poslovni jezik 4

Izborni predmet 7

Upravljanje kvalitetom

Kontrola i revizija

Završni rad

STATUS

Obavezni 

Obavezni

 

Izborni

Izborni

 

Izborni 

Izborni

Obavezni

Obavezni

Obavezni

 

Izborni

Izborni

Obavezni

SEMESTAR

VII

VII

 

VII

VII

 

VII

VII

VIII

VIII

VIII

 

VIII

VIII

VIII

ESPB

7

8

 

7

7

 

7

7

7

6

4

 

6

6

8