Spisak nastavnika i saradnika koji su angažovani na smeru Opšta ekonomija sa punim radnim vremenom:

 

Prof. dr Gordana Z. Gasmi , vanredni profesor 

Dr Aleksandar M. Damnjanović, docent

Prof. dr Dragan G. Živković,  vanredni profesor 

Prof. dr Dušan D. Joksimović   

Prof. dr Slobodan I. Kotlica    

Jelena M. Božić,   predavač

Dr Slobodan Nićin, docent

Prof. dr Branko Sarić

Prof. dr Ljilјana Jeremić, venredni profesor

Prof. dr Dejan Miletić, vanredni profesor

Prof. dr Milijanka Ratkovićvanredni profesor

Prof. dr Negovan Stamenkovićvanredni profesor

Dr Todor Spariosudocent

Dr Branislav Vukasovićdocent

Dr Vuk Miletić, docent

Dr Ranko Mijić, docent

Dr Bojana Ostojić, docent

Dr Mile Rajković, docent

Irena Imamović, predavač

Nataša Stanojević, asistent

Jasmina Gligorijević, asistent

Ivona Zenović, asistent

Dejan Jovanović, saradnik

Milica Vasović, saradnik

Vladislav Petković, asistent

Danijela Rak, asistent

Dragana Pušara, asistent

Aleksandra Milošević, saradnik

Olga Zorić, asistent

Milutin Pećić, asistent

 

Nenastavno osoblјe Visoke škole akademskih studija „Dositej“

Dr Ilija Samardžić, VD Direktor

Ljilјana Stančić Bukvić, sekretar škole

Marija Kalinić, rukovodilac studentske službe

Eleonora Lalović, referent za studentska pitanja

Jelena Mijailović, rukovodilac informacionog sistema

Jovana Tetiković, bibliotekar

Bilјana Jovanić, spremačica