VIZIJA ŠKOLE

VIZIJA

Vizija Visoke škole akademskih studija “Dositej” je obezbediti najvišu poziciju među istovrsnim institucijama u Srbiji i regionu i postati prepoznatljiv centar visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti informatike, ekonomije, poslovne ekonomije, javnih finansija, bankarstva, menadžmenta, elektronskog poslovanja i sl.

U realizaciji ove vizije, Visoka škola “Dositej” će insistirati na kvalitetu obrazovanja, koji će garantovati efektivan monitoring postojećih i razvoj novih studijskih programa, uz stalno unapređenje i implementaciju novih metoda i sredstava u obrazovanju po ugledu na najsavremenije obrazovne centre Evrope i sveta.

Takođe, škola “Dositej” ima ideju da pored osnovnih i master studijskih programa, razvija i studije na daljinu i druge fleksibilne forme i metode studija za kontinuirani profesionalni razvoj i učenje tokom celog života, koje predstavljaju ključnu i najznačajniju komponentu u razvoju društva zasnovanog na znanju.

Cilj je da se stalnim uvođenjem novih i atraktivnih multidisciplinarnih studijskih planova i programa, kao i organizovanjem različitih kurseva, seminara i mentorskih radionica, obezbedi različitost i konkurentska prednost u odnosu na druge obrazovne i naučnoistraživačke institucije u zemlji i regionu.